W lutym 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które w znaczący sposób upraszczają użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych. Ma to mieć znaczący wpływ nie tylko na krajową gospodarkę, ale także na możliwości użytkowania tego rodzaju urządzeń, m.in. do prowadzenie działań o charakterze dozorowym i z szeroko pojętego zakresu bezpieczeństwa.

Nowe regulacje wydał w styczniu Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) w formie rozporządzenia. Uproszczono m.in. zasady, zgodnie z którymi można będzie zostać operatorem bezzałogowca poprzez zmianę zasad egzaminowania i zniesienie limitów wiekowych.

Najważniejsze jednak zmiany, z punktu widzenia tematyki bezpieczeństwa, dotyczą lotów wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS). Dotąd takie loty można było prowadzić po zgłoszeniu wniosku do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i wyznaczeniu strefy powietrznej w terminie co najmniej 90 dni przed jego przeprowadzeniem. Obecnie wystarczy, że zainteresowane firmy i osoby fizyczne zgłoszą odpowiedni wniosek do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a ten będzie mógł wydać zgodę na przeprowadzanie lotów od razu na okres 12 miesięcy. Loty BVLOS będą wprawdzie musiały być zgłaszane siedem dni przed ich wykonaniem, ale to i tak duży krok naprzód.

Może Cię zainteresować:

Bell 407GXi śmigłowcem patrolowo-obserwacyjnym Policji

Bell 407GXi śmigłowcem patrolowo-obserwacyjnym Policji

W lutym 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które w znaczący sposób upraszczają użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych. Ma to mieć znaczący wpływ nie tylko na krajową gospodarkę, ale także na możliwości użytkowania tego rodzaju urządzeń, m.in. do prowadzenie działań o charakterze dozorowym i z szeroko pojętego zakresu bezpieczeństwa. Czytaj dalej

Nowe zasady dopuszczają loty BVLOS nad obiektami infrastruktury krytycznej państwa. Dopuszczono też wykonywanie tego rodzaju lotów automatycznych, czyli realizowanych jedynie przy dozorze operatora, który może w każdej chwili interwencyjnie przejąć kontrolę. ULC będzie dopuszczał do lotów poza zasięgiem wzroku tylko systemy wpisane do jego ewidencji statków powietrznych. Utrzymał maksymalną dopuszczalną masę startową statku powietrznego wykonującego takie, czyli 25 kg (bezzałogowce działające w zasięgu wzroku mogą być do sześciu razy cięższe). Urząd określił też maksymalny dopuszczalny pułap operowania takich maszyn, na: 120 metrów i 50 metrów w przypadku aparatów wykonujących loty automatyczne (lub do wysokości 50m nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu w promieniu 100m od miejsca wykonywania lotu).

Może Cię zainteresować:

Policjanci z kolejnych garnizonów otrzymują kamery osobiste

Policjanci z kolejnych garnizonów otrzymują kamery osobiste

W lutym 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które w znaczący sposób upraszczają użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych. Ma to mieć znaczący wpływ nie tylko na krajową gospodarkę, ale także na możliwości użytkowania tego rodzaju urządzeń, m.in. do prowadzenie działań o charakterze dozorowym i z szeroko pojętego zakresu bezpieczeństwa. Czytaj dalej

Jednocześnie rozporządzenie wprowadza dodatkowy nadzór ULC nad podmiotami, które chcą realizować loty poza zasięgiem wzroku operatora. Liberalizacja nie będzie dotyczyła wszystkich, jako że rozporządzanie szczegółowo precyzuje kto będzie mógł ubiegać się o zgodę. Loty BVLOS będą dopuszczalne jeżeli będą prowadzone w celach: operacyjnych, specjalistycznych i szkoleniowych oraz jeśli będą to loty przeprowadzane automatycznie.

Cele operacyjne, zgodnie z nowym rozporządzeniem ULC, to działania:

lotnictwa państwowego;
Służby Celno-Skarbowej;
związane z zapobieganiem lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub katastrof;
związane z systemem opieki zdrowotnej;
– poszukiwawcze lub ratownicze;
– związane z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
związane z rozpoznawaniem zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Z kolei działania specjalistyczne zdefiniowano jako realizowane w celu dozorowania, prowadzenia monitoringu, kontroli lub ochrony:


          – obiektów inżynierii lądowej lub wodnej;
          – obszarów leśnych lub wodnych;
          – osób lub mienia,

…a także działania geodezyjne, związane z gospodarką rolną lub leśną. Do tej kategorii zaliczono także loty badawcze, testowe, próbne i demonstracyjne. Loty automatyczne to z kolei te związane z działaniami agrolotniczymi, medycznymi, lotami badawczymi, dozorem, monitoringiem, kontrolą lub ochroną obszarów leśnych bądź wodnych i obiektów inżynierii lądowej lub wodnej.

Może Cię zainteresować:

Nokto- i termowizja dla Straży Granicznej

Nokto- i termowizja dla Straży Granicznej

W lutym 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które w znaczący sposób upraszczają użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych. Ma to mieć znaczący wpływ nie tylko na krajową gospodarkę, ale także na możliwości użytkowania tego rodzaju urządzeń, m.in. do prowadzenie działań o charakterze dozorowym i z szeroko pojętego zakresu bezpieczeństwa. Czytaj dalej

Na zmianach nie skorzystają więc osoby chcące po prostu uprawiać ciekawe hobby. Mimo to liberalizacja przepisów otwiera drogę do rozwoju zarówno profesjonalnym użytkownikom dronów jak i ich konstruktorom, co – zgodnie z oficjalnie zadeklarowanym celem zmian – może doprowadzić do upowszechnienia się i rozwoju tego rodzaju technologii w Polsce.


ms, fot. Spartaqs