38 tysięcy dodatkowo skontrolowanych osób i 160 zawróconych z granicy wewnętrznej kraju. To bilans czasowo przywróconej kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej i innych działań Straży Granicznej w czasie trwania konferencji bliskowschodniej, w dniach 10-16 lutego.

 

Tzw. „Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie” spowodowało, że ryzyko zagrożenia atakiem terrorystycznym uznano za podwyższone.

Może Cię zainteresować:

Straż Graniczna podsumowuje rok 2018

Straż Graniczna podsumowuje rok 2018

38 tysięcy dodatkowo skontrolowanych osób i 160 zawróconych z granicy wewnętrznej kraju. To bilans czasowo przywróconej kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej i innych działań Straży Granicznej w czasie trwania konferencji bliskowschodniej, w dniach 10-16 lutego. Czytaj dalej

Z tego powodu w czasie jej trwania, a także trzy dni przed jej rozpoczęciem oraz dwa dni po jej zakończeniu Straż Graniczna zaangażowała do dodatkowych kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej 900 funkcjonariuszy. W czasie trwania akcji skontrolowano dokładnie 38.300 osób a 160 nie wpuszczono. Powodem odmowy wpuszczenie na teren Państwa Polskiego było zidentyfikowanie kontrolowanej osoby jako „nie spełniającej określonych przepisami warunków wjazdu lub stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź porządku publicznego.”

Kolejnych 100 strażników granicznych wspierało działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa i Policji na terenie Warszawy i całego kraju gdzie były realizowane wzmożone patrole. Ich celem było zatrzymanie osób, zidentyfikowanych przez służby jako zagrażające bezpiecznemu przebiegowi odbywającej się w Warszawie konferencji.

 

ms, fot. Śląski Oddział SG