Służba Ochrony Państwa / Security Portal

28 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że przyjrzy się działalności Służby Ochrony Państwa oraz innym formacjom. Kontrola ma rozpocząć się czerwcu i obejmie wszystkie służby podległe szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z komunikatu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że kontrola została zaplanowana jeszcze w ubiegłym roku. Urzędnicy NIK pod lupę wezmą „sposoby szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby MSWiA”. W informacji podanej przez NIK czytamy także, że kontrolerzy sprawdzą, jak system szkolenia i doskonalenia przekłada się na prawidłowe przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań.

Może Cię zainteresować:

Bell 407GXi śmigłowcem patrolowo-obserwacyjnym Policji

Bell 407GXi śmigłowcem patrolowo-obserwacyjnym Policji

28 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że przyjrzy się działalności Służby Ochrony Państwa oraz innym formacjom. Kontrola ma rozpocząć się czerwcu i obejmie wszystkie służby podległe szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czytaj dalej

Izba skontroluje ścieżkę awansu „począwszy od chwili wstąpienia do służby aż do czasu objęcia przez funkcjonariusza najbardziej odpowiedzialnych obowiązków. Pod lupą kontrolerów znajdzie się m.in. szkolenie związane z posługiwaniem się i użyciem broni służbowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy”. NIK podkreśliła w komunikacie, że w przypadku Służby Ochrony Państwa kontrola obejmie również szkolenie kierowców oraz „umiejętność zachowania się i reakcji w czasie potencjalnych zagrożeń osoby ochranianej”.

– Temat przyjęty do kontroli jest wynikiem głębokiej analizy jaką Izba przeprowadziła w związku z sygnałami pojawiającymi się m.in. w prasie, dotyczącymi zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy podległych MSWiA, w tym Służby Ochrony Państwa – mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Może Cię zainteresować:

Policjanci z Radomia i Nowego Sącza otrzymali kamery osobiste

Policjanci z Radomia i Nowego Sącza otrzymali kamery osobiste

28 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że przyjrzy się działalności Służby Ochrony Państwa oraz innym formacjom. Kontrola ma rozpocząć się czerwcu i obejmie wszystkie służby podległe szefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czytaj dalej

Kontrola działalności służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych obejmie okres od początku 2018 do połowy 2019 roku. Jej wyniki Najwyższa Izba Kontroli opublikuje na początku przyszłego roku.

NIK przypomniała w komunikacie, że już teraz w ramach corocznej kontroli budżetu państwa bada wydatki Służby Ochrony Państwa. „Jednym z jej punktów jest sprawdzenie kosztów szkód komunikacyjnych powstałych podczas wykonywania zadań  przez funkcjonariuszy, w tym SOP. Wyniki tej kontroli będą znane już pod koniec czerwca”, czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli.