W piątek 8 marca miała miejsce uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego w korpusie chorążych Służby Więziennej. Dla grupy 80 funkcjonariuszy specjalizacji penitencjarnej szkolących się Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej (COOSW) w Kaliszu był to ostatni krok przed uzyskaniem upragnionego pierwszego stopnia w korpusie podoficerskim Służby Więziennej.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, przekazał na ręce Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, płk. Ryszarda Czaprackiego list, w którym pogratulował absolwentom ukończenia szkolenia. W uroczystości uczestniczył również płk Andrzej Leńczuk  – Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Może Cię zainteresować:

Służba Więzienna przeszkolona na ARX 160

Służba Więzienna przeszkolona na ARX 160

W piątek 8 marca miała miejsce uroczystość zakończenia szkolenia zawodowego w korpusie chorążych Służby Więziennej. Dla grupy 80 funkcjonariuszy specjalizacji penitencjarnej szkolących się Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej (COOSW) w Kaliszu był to ostatni krok przed uzyskaniem upragnionego pierwszego stopnia w korpusie podoficerskim Służby Więziennej. Czytaj dalej

Kilka dni później, 11 marca miała z kolei miejsce inauguracja kolejnej grupy funkcjonariuszy SW chcących uzyskać stopień chorążego. Tym razem 71 z nich rozpoczęło szkolenie w COOSW. Nowych słuchaczy powitał Komendant Czapracki i zwrócił uwagę na obowiązujące zasady zachowania ze strony uczestników w trakcie realizowanego szkolenia. Ponadto życzył owocnego pobytu w ośrodku i pomyślnego ukończenia szkolenia.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, powołaną do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. W szkoleniach uczestniczyć mogą wyłącznie funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych SW. Nadzór nad działalnością COOSW sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Przy realizacji swoich zadań COOSW korzysta m.in. z zajęć szkolnych, praktyk szkolnych, działalności pozalekcyjnej, konsultacji i samodzielnej nauki słuchaczy, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, samorządem słuchaczy oraz placówkami naukowymi.

Źródło: Służba Więzienna