W czwartek 7 marca Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał nowego Zastępcę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Został nim wieloletni funkcjonariusz służb związanych z bezpieczeństwem państwa major Krzysztof Wacławek, który wcześniej pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Zagrożeń Strategicznych ABW.

Jak wynika ze słów rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna – mjr Krzysztof Wacławek posiada duże doświadczenie zawodowe w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz interesów ekonomicznych państwa. W swojej służbie koncentrował się na rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępstw godzących w gospodarkę narodową.

Może Cię zainteresować:

Płk. Krzysztof Król zadba o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie

Płk. Krzysztof Król zadba o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie

Premier Mateusz Morawiecki powołał nowego Zastępcę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Został nim wieloletni funkcjonariusz służb związanych z bezpieczeństwem państwa major Krzysztof Wacławek, który wcześniej pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Zagrożeń Strategicznych ABW. Czytaj dalej

Przed służbą w ABW mjr Wacławek pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w którym współtworzył pion kontroli. Wcześniej był zatrudniony m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zajmował się kontrolami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami i dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Od 2012 roku zajmował stanowisko wicedyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, a później w Olsztynie. W owym czasie był odpowiedzialny za nadzór nad prowadzonymi kontrolami oraz planowaniem pracy.

Mjr Krzysztof Wacławek jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie gdzie studiował na kierunku ochrona środowiska, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na której ukończył zarządzanie.

Jest on już trzecim zastępcą Szefa ABW. Pozostali dwaj to płk Norbert Loba i płk Bernard Bogusławski. Aktualnym Szefem Agencji jest natomiast płk Piotr Pogonowski. Pełni on swoją funkcję od listopada 2015 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Zastępców Szefa ABW powołuje i odwołuje premier na wniosek Szefa ABW, po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Pozytywną opinię o mjr. Wacławku sejmowa komisja wydała na początku lutego.