Służba Ochrony Państwa / Security Portal

Po odejściu ze stanowiska dotychczasowego komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Tomasza Miłkowskiego 5 marca br. szef resortu spraw wewnętrznych powierzył pełnienie obowiązków komendanta tej formacji płk. Krzysztofowi Królowi.

Nominacja p.o. komendanta Służby Ochrony Państwa związana jest z rezygnacją dotychczasowego szefa tej formacji gen. bryg. Tomasza Miłkowskiego, który odszedł z SOP, o czym szeroko pisały media.

Może Cię zainteresować:

NIK skontroluje Służbę Ochrony Państwa

NIK skontroluje Służbę Ochrony Państwa

Po odejściu ze stanowiska dotychczasowego komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Tomasza Miłkowskiego 5 marca br. szef resortu spraw wewnętrznych powierzył pełnienie obowiązków komendanta tej formacji płk. Krzysztofowi Królowi. Czytaj dalej

Płk. Krzysztof Król do tej porty był zastępca komendanta Służby Ochrony Państwa. Ze służbami mundurowymi jest on związany od 1991 roku. Wtedy właśnie rozpoczął służbę w śląskim garnizonie Policji. Według komunikatu SOP, płk. Król pracował tam na stanowiskach „wykonawczych i kierowniczych”. Z kolei w 1997 roku nowy p.o. komendanta Służby Ochrony Państwa „ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego”. Poza tym płk. Król jest magistrem prawa. Skończył też studia podyplomowe „z zakresu problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu”.

W 20130 roku Krzysztof Król objął stanowisko zastępcy komendanta rejonowego Policji – Warszawa II. Następnie w grudniu 2017 roku przeszedł do Biura Ochrony Rządu, a 1 lutego 2018 roku został zastępcą komendanta Służby Ochrony Państwa.

SOP na swojej stronie internetowej podała, że płk. Krzysztof Król za osiągnięcia służbowe otrzymał m.in. odznaki „Zasłużony Policjant” oraz medale „Za długoletnią służbę”.

Podpis: kb/SOP.