14 marca br. Biuro Finansów Komendy Głównej Policji poinformowało o unieważnieniu postępowania na siedem systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).


Decyzja została podjęta z powodu braku odpowiedniej oferty w postępowaniu zatytułowanym jako „Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem”. Tym samym za niewystarczająco dobre zostały uznane aż cztery oferty, złożone przez konsorcja firm:

 • NaviGate Sp. z o.o. z Krakowa (lider) i Asseco Poland S.A. z Rzeszowa;

 • Parasnake Arkadiusz Szewczyk z Kielc (lider) i Solectric GmbH Sp. z o.o. sp. k. z Warszawy;

 • Megmar Logistics&Consulting sp z o.o. z Kutna (lider) i Aviation Technik sp. z o.o. z Bydgoszczy;

 • Dilectro sp. z o.o. sp.k. z Warszawy (lider) i NAFTOR sp. z o.o. z Klembów.

  Może Cię zainteresować:

  Drony polecą poza zasięg wzroku. Nowe przepisy ULC

  Drony polecą poza zasięg wzroku. Nowe przepisy ULC

  14 marca br. Biuro Finansów Komendy Głównej Policji poinformowało o unieważnieniu postępowania na siedem systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Czytaj dalej

Wszystkie te podmioty złożyły oferty mieszczące się w wyznaczonej cenie. Policja była gotowa nabyć siedem systemów po dwa aparaty latające za cenę nawet do 1,76 miliona PLN. Odpowiednie środki pochodziły z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu „Obserwacja Transgraniczna”. Tymczasem wszystkie oferty oscylowały wokół zaledwie 1,4 mln PLN. Oferenci deklarowali też możliwość dostarczenia sprzętu w czasie krótszym od wymaganego (w ciągu ośmiu tygodni od złożenia zamówienia, w wymaganiach było 12 tygodni) i obiecywali 24-miesięczną gwarancję. Problemem musiały być więc raczej parametry techniczne proponowanych rozwiązań, które ulegały zresztą doprecyzowaniu podczas prowadzonego postępowania.

Może Cię zainteresować:

Policjanci z kolejnych garnizonów otrzymują kamery osobiste

Policjanci z kolejnych garnizonów otrzymują kamery osobiste

14 marca br. Biuro Finansów Komendy Głównej Policji poinformowało o unieważnieniu postępowania na siedem systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Czytaj dalej

To już trzecie unieważnione postępowanie na BSP dla Policji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pierwsze przepadło w ubiegłym roku z powodu zbyt wysokiej ceny, a drugie – również z powodu braku ofert „niepodlegających odrzuceniu”.

Może Cię zainteresować:

Czwarty i piąty Black Hawk dla Policji?

Czwarty i piąty Black Hawk dla Policji?

14 marca br. Biuro Finansów Komendy Głównej Policji poinformowało o unieważnieniu postępowania na siedem systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Czytaj dalej

Przypomnijmy, ze Policja poszukiwała BSP zdolnego do operowania w promieniu co najmniej 3 km (w terenie otwartym) lub 1 km (w terenie zurbanizowanym). Aparaty miały być zdolne do lotu typu BVLOS (poza zasięg wzroku operatora) i zintegrowane z róznego rodzaju głowicami ładunku użytecznego. Pułap ich operowania miał sięgać co najmniej 2,5 km n.p.m., a maksymalna masa startowa nie przekraczać 7 kg. W tej chwili nie wiadomo kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg, ani czy władze nie zdecyduję się w zaistniałej sytuacji dokonać zakupu z wolnej ręki.

am, fot. west-midlands.police.uk