52,3 mln odprawionych podróżnych, 77,5 tys. cudzoziemców nie wpuszczonych do Polski, czy zabezpieczenie towaru pochodzącego z przestępstw o łącznej wartości 280 mln zł. To tylko niektóre ze statystyk z działalności Straży Granicznej za 2018 rok.

Ubiegły rok działalności Straży Granicznej został podsumowany na trwającej dwa dni rocznej odprawie pod koniec lutego br. Wzięło w niej udział kierownictwo komendy głównej Straży Granicznej, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia oraz przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy oraz pracowników.

Może Cię zainteresować:

Straż Graniczna: plany zakupowe na rok 2019

Straż Graniczna: plany zakupowe na rok 2019

52,3 mln odprawionych podróżnych, 77,5 tys. cudzoziemców nie wpuszczonych do Polski, czy zabezpieczenie towaru pochodzącego z przestępstw o łącznej wartości 280 mln zł. To tylko niektóre ze statystyk z działalności Straży Granicznej za 2018 rok. Czytaj dalej

Spotkanie otworzył wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który bardzo pozytywnie ocenił działalność SG w ciągu ostatnich 12 miesiącach. Zarówno w wymiarze codziennej służby, jak i realizacji zadań związanych z wielkimi międzynarodowymi przedsięwzięciami Straż Graniczna wypełnia swoje zadania w sposób bardzo dobry – powiedział.

Formacja, licząca 14,8 tys. funkcjonariuszy strzegła granicy państwowej o długości 3,5 tys. km z czego ponad 1100 km to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. W 2018 odprawionych zostało 52,3 mln podróżnych, z czego 77,5 tys. cudzoziemców otrzymało odmowę wjazdu do naszego kraju. Straż Graniczna zabezpieczyła też towar pochodzący z przestępstwa o wartości 280 mln zł. Do najbardziej spektakularnych akcji należało zlikwidowanie nielegalnej wytwórni papierosów i zabezpieczenie w niej towaru o wartości szacowanej na 20 mln PLN. Z kolei w czasie współpracy z Europolem Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą, która organizowała obywatelom Wietnamu nielegalną migrację do Europy Zachodniej.

Może Cię zainteresować:

Nokto- i termowizja dla Straży Granicznej

Nokto- i termowizja dla Straży Granicznej

52,3 mln odprawionych podróżnych, 77,5 tys. cudzoziemców nie wpuszczonych do Polski, czy zabezpieczenie towaru pochodzącego z przestępstw o łącznej wartości 280 mln zł. To tylko niektóre ze statystyk z działalności Straży Granicznej za 2018 rok. Czytaj dalej

Straż Graniczna współpracowała z zagranicznymi partnerami w tym w działaniach poza granicami Polski. W działaniach koordynowanych przez Frontex wzięło udział 218 jej funkcjonariuszy. Służbę pełnili głównie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie. Przebywali też na Ukrainie w ramach współpracy państw członkowskich UE z krajami trzecimi. Na miesięcznej operacji w Grecji był jej śmigłowiec W-3RM Anakonda wraz z 1personelem liczącym 12 osób. Z kolei w ramach wypełniania dwustronnej umowy z Macedonią funkcjonariusze w liczbie 299 zrealizowali 10 operacji.

ms, fot. MSWiA