14 marca br. na terenie Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie odbyła się uroczystość otwarcia zespołu obiektów symulatorni do działań specjalnych. Inwestycja ta zwiększy możliwości szkoleniowe CSP, w tym policyjnych minerów-pirotechników.

Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół policyjnych w kraju przygotowująca do profesjonalnego wykonywania zadań w poszczególnych rodzajach służb policyjnych. Jedną z jego specjalności są szkolenia realizowane przez Zakład Szkoleń Specjalnych w tym Zespół Minersko-Pirotechniczny będący jedyną w kraju komórką prowadząca nauczanie w tej dziedzinie.

Może Cię zainteresować:

Bell 407GXi śmigłowcem patrolowo-obserwacyjnym Policji

Bell 407GXi śmigłowcem patrolowo-obserwacyjnym Policji

14 marca br. na terenie Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie odbyła się uroczystość otwarcia zespołu obiektów symulatorni do działań specjalnych. Inwestycja ta zwiększy możliwości szkoleniowe CSP, w tym policyjnych minerów-pirotechników. Czytaj dalej

Grupa specjalnie wybudowanych obiektów symulatorni do działań specjalnych – z których część znajduje się na obszarze należącym do CSP w Legionowie a pozostałe na terenach współpracujących z centrum podmiotów zewnętrznych – powstała w ramach inwestycji„Budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie”. Realizowano ją w latach 2017–2018 i kosztowała 366 tys. PLN. Środki na jej realizację zostały zapewnione z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020.

Może Cię zainteresować:

Policja kupuje wyposażenie dla Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości

Policja kupuje wyposażenie dla Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości

14 marca br. na terenie Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie odbyła się uroczystość otwarcia zespołu obiektów symulatorni do działań specjalnych. Inwestycja ta zwiększy możliwości szkoleniowe CSP, w tym policyjnych minerów-pirotechników. Czytaj dalej

Symulatornia ma służyć przede wszystkim do prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki kryminalistycznej, w szczególności obejmujących detonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomieszczeń, a następnie prowadzenie oględzin miejsca wybuchu. Wśród najistotniejszych cech obiektu Policja wymienia m.in. dostęp do jego wnętrza z kilku stron oraz umiejscowienie budynku w konkretnym kontekście topograficznym. Walory te umożliwiają wykorzystanie go do szeregu symulacji obejmujących oględziny miejsc zdarzeń o charakterze kryminalnym, a także ćwiczeń związanych z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia do chwili oględzin.

Może Cię zainteresować:

Międzynarodowe warsztaty w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

Międzynarodowe warsztaty w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej

14 marca br. na terenie Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie odbyła się uroczystość otwarcia zespołu obiektów symulatorni do działań specjalnych. Inwestycja ta zwiększy możliwości szkoleniowe CSP, w tym policyjnych minerów-pirotechników. Czytaj dalej

Otwarciu towarzyszyły pokaz dynamiczny przeprowadzony przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP, a także prezentacja samodziałowego urządzenia wybuchowego oraz sprzętu pozostającego na wyposażeniu Centralnego Biura Śledczego Policji i Centrum Szkolenia Policji.

ms, fot. Jacek Herok BKS KGP/ mw